Björkstadens Ekonomibyrå AB är sedan många år verksam i redovisningsbyråbranschen med säte i Umeå.

Byrån ägs efter ägarförändringar år 2013 av Ulrica Conradzon och sysselsätter idag fyra redovisningskonsulter varav tre är auktoriserade. 

Verksamheten består i att tillhandahålla redovisnings- och rådgivningstjänster, skatte- och deklarationstjänster mm.

Målgruppen är i första hand ägarledda småföretag men riktar sig även till andra organisations- och verksamhetsformer såsom bostadsrättsföreningar med flera. Merparten av personalen är av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Srf auktoriserade redovisningskonsulter med många års branscherfarenhet.

Genom samarbete med olika aktörer på marknaden har vi dessutom åtkomst till diverse specialkompetenser såsom kvalificerad skatterådgivning, juridik- och revisionstjänster mm. Målsättningen är att kunna ha ett så heltäckande tjänsteutbud som möjligt att erbjuda våra kunder.

Vi är en byrå som förenar det lilla företagets möjlighet till hög servicegrad, personligt bemötande, kontinuitet och ansvarstagande, med den stora byråns serviceutbud. Sammantaget innebär detta bl.a. en kostnadseffektivitet som kommer kunden tillgodo.