Björkstadens Ekonomibyrå AB är sedan många år verksam i redovisningsbyråbranschen med säte i Umeå.

Byrån ägs efter ägarförändringar år 2013 av Ulrica Conradzon och sysselsätter idag två auktoriserade redovisningskonsulter samt en redovisningskonsult. 

Verksamheten består i att tillhandahålla redovisnings- och rådgivningstjänster, skatte- och deklarationstjänster mm.

Målgruppen är i första hand ägarledda småföretag men riktar sig även till andra organisations- och verksamhetsformer såsom bostadsrättsföreningar med flera. Merparten av personalen är auktoriserade av Srf konsulterna och med många års branscherfarenhet.

Genom samarbete med olika aktörer på marknaden har vi dessutom åtkomst till diverse specialkompetenser såsom kvalificerad skatterådgivning, juridik- och revisionstjänster mm. Målsättningen är att kunna ha ett så heltäckande tjänsteutbud som möjligt att erbjuda våra kunder.

Vi är en byrå som förenar det lilla företagets möjlighet till hög servicegrad, personligt bemötande, kontinuitet och ansvarstagande, med den stora byråns serviceutbud. Sammantaget innebär detta bl.a. en kostnadseffektivitet som kommer kunden tillgodo.