Björkstadens Ekonomibyrå AB erbjuder följande tjänster

  • Redovisningstjänster inkl årsbokslut och årsredovisning
  • Företagsekonomiska konsultationer
  • Deklarationer
  • Fastighetsförvaltning
  • Skattekonsultationer
  • Avtalsfrågor
  • Ekonomistyrning
  • Bolagsbildning och rådgivning vid företagsetablering
  • Lönehantering
  • Allmänt bollplank i företagsfrågor